Home page Základní informace o systému SONICOM 2000 názorně Popisy modulů Vzorové systémy Mapa stránek Zavolejte nám nebo napište Volba jazyka

Systém 2000 - Příklady použitíSystém 2000 je využíván v mnoha oborech lidské činnosti.
Jsou to například:


armáda, autoservisy, banky, dětské domovy, divadla, doly, domovy důchodců, domy s pečovatelskou

službou, elektrárny, hotely, hutě, kanceláře, kolektory, ministerstva, pekárny, podzemní parkoviště,

policie, povodí řek, průmyslové objekty, sklady, soudy, strojírny, školy, teplárny, televizní studia,

tunely, úřady,velkoprodejny, velkotržnice, věznice, výchovné ústavy, výrobní linky a haly,

zdravotnictví (nemocnice, léčebny, ústavy), železárny, železnice a další.Aplikace
(zvolte aplikaci kliknutím na tlačítko)
Krátký popis

Pět kanceláří vybavených komunikačními stanicemi 2000 S, systém napájen zdrojem 2000 ZL. Komunikační stanice 2000 S jsou připojeny do zásuvek 2000 BSU nebo 2000 BSA.

Jedno lůžkové oddělení obsahující jednu sesternu s komunikační stanicí 2000 S, čtrnáct pacientských pokojů s komunikačními jednotkami 2000 NU. U lůžek pacientů přípojky 2000 Pab/Pa s tlačítky 2000 Paa, na WC přivolávací tlačítka 2000 Pw, ve sprchách přivolávací táhla 2000 Pd, nad dveřmi pokojů indikační světla 2000 CL. Dva vchody s dveřními jednotkami 2000 TS1M. Komunikační jednotky 2000 NU a dveřní jednotky 2000 TS1M jsou napojeny na lokální komunikační kontroler 2000 LCC16. Systém je napájen zdrojem 2000 ZS.
Jedno oddělení věznice obsahující 12 cel s celovými jednotkami (hláskami) TS-1M Protect, 1 místnost vychovatele s komunikační stanicí (hláskou) 2000 S, dva katry s dveřními jednotkami (hláskami) 2000 TS1M a dvě dveřní jednotky (hlásky) 2000 TS1M na chodbě.
Dvě kanceláře mistrů s komunikačními stanicemi 2000 S, jedna čistá a tichá dílna s komunikační stanicí 2000 S, jedna špinavá dílna s normálním hlukem (pod 80 dB) s průmyslovou stanicí 2000 I a reproduktorem DL 10-20 a jedna špinavá dílna s vysokým hlukem (až 120dB) s průmyslovou stanicí 2000 I/EN, kompenzovaným mikrofonem M2, zesilovačem 2000 LV a dvěma tlakovými reproduktory DL 10-20. Systém je napájen zdrojem 2000 ZS.
Větší systém s až devadesáti stanicemi libovolného typu ve třech sekcích. Systém je napájen zdrojem napájení 2000 Z-3.
Velký systém s až dvěma sty sedmdesáti stanicemi libovolného typu v devíti sekcích. Systém je napájen třemi zdroji napájení 2000 Z-3.
Komunikace systémem SONICOM 2000 na dlouhé vzdálenosti s využitím metalických nebo optických kabelů.
Systém pro komunikaci s obsluhou parkoviště a přivolání pomoci. V jednotlivých stáních jsou montována přivolávací tlačítka, pro každých šest stání je montována dveřní jednotka 2000 TS1M. Ve vrátnici je montována komunikační stanice 2000 S, zálohovaný zdroj napájení 2000 ZS a interfejs k počítači PC 2000 RS232/LR.
Vodní dílo sestávající z jezu, malé vodní elektrárny, velínu, plavební komory a bytů zaměstnanců.

Skleněná přepážka mezi třemi pracovišti zaměstnanců a klienty (banky, pojišťovny, ambulance, recepce, úřady).