Home page Základní informace o systému SONICOM 2000 názorně Popisy modulů Vzorové systémy Mapa stránek Zavolejte nám nebo napište Volba jazyka

Úvod do systému 2000

1.

Přehled


 
Multifunkční systém 2000 se standardním software umožňuje hovořit, naslouchat, konferovat, hledat osoby, informovat, ozvučovat, signalizovat, přenášet poplachová hlášení, tísňová volání, lokalizaci událostí, dálkové ovládání různých zařízení, střežení, atd.


2.

Charakteristické vlastnosti systému


 Plně elektronický systém bez centrální jednotky řízený mikroprocesory, bezúdržbový
 Multifunkční stavebnicový systém
 Jednoduchá paralelní kabeláž (sběrnicový kabel) se symetrickými páry signálů chráněná proti rušení
 Jednoduchá obsluha
 Rozšiřitelný až do 9000 stanic
 Chráněný proti odposlechu
 Zdroje napájení se záložními akumulátory pro překlenutí výpadků napájení


 

Standardní funkce

 -volné programování čísla stanice (na přání pevná čísla)
 -vysoká kvalita zvuku, hlasitost plynule nastavitelná
 -možnost více současných hovorů
 -možnost spojení každého s každým
 -možnost volně odpovídat až ze vzdálenosti 20m od stanice
 -optická signalizace směru hovoru, stejně jako optická a akustická signalizace obsazené stanice
 -blokování příchozích hovorů privátním tlačítkem
 -možnost zanechání až deseti výzev ke zpětnému volání v každé stanici se zobrazením čísel, přítomnost výzev signalizována opticky a akusticky upozorňovacím tónem
 -zanechání zpráv na displeji (např. důvod nepřítomnosti a čas návratu)
 - dálkové uložení zprávy na displej
 -opakování hovoru stiskem jednoho tlačítka
 -volně programovatelné číslo pro rychlou volbu
 -skupinová a hromadná volání s automatickou odpovědí pro hledání osob, generální volání
 -konferenční hovory libovolného počtu volně vybraných účastníků
 -kontrola vstupu
 -dálkové ovládání různých zařízení (dveřní zámky, videopřepínače, atd.)
 -follow-me, přesměrování hovorů
 -akustické střežení místností
 -možnost připojení libovolných detektorů
 - interfejsy k PC, telefonní síti, videosystémům, záznamovým zařízením, vysílačkám, atd.